21 reviews
9.3 / 10

5x de lezer prikkelen

5x de lezer prikkelen

1. Bedien de zappende lezer

Zorg dat je de zappende lezer goed bedient door het maken van aantrekkelijke koppen. Het intro geeft antwoord op de 5 W’s plus H: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? Gebruik in je artikel kaders waarin je feiten en cijfers weergeeft.

2. Opbouw tekst: hapklare brokken

Bouw je tekst op met de volgende ingrediënten: kop, intro, alinea’s met tussenkopjes erboven, een slot waarin een conclusie staat en een foto met een fotobijschrift.

3. Beeldgebruik

Tekst, beeld en vormgeving vormen voor de lezer één geheel. Samen verleiden ze de lezer om te beginnen aan het stuk of om door te lezen. Zoek naar originele beelden. Maak close-ups van de persoon als de omgeving niets interessants te bieden heeft. Maak een fotobijschrift waarin je een pakkende uitspraak zet. Of benut het fotobijschrift om de kern van je artikel weer te geven.

4. Kort en krachtig

Maak korte zinnen. Maximaal 15 woorden per zin. Dynamische werkwoorden en bedrijvende vorm. Gebruik vraagtekens en uitroeptekens.

5. Actief taalgebruik

Probeer ‘worden’ en ‘zijn’ zo veel mogelijk te vermijden. Dus niet: De krant wordt gelezen. Maar: Piet leest de krant. Gebruik spreektaal en tegenwoordige tijd.

terug naar het overzicht