21 reviews
9.3 / 10

Ik of Wij

Ik of Wij

Schrijf in de ik-vorm als het de correspondentie zelf betreft. Jij bent het immers die de tekst verstuurt. Dus: 'Met deze brief wijs ik u erop dat….’

Schrijf in de wij-vorm als het gaat over de organisatie als geheel.

Bijvoorbeeld: ‘Wij organiseren binnenkort een open dag. Ik stel uw aanwezigheid daarbij zeer op prijs.’

terug naar het overzicht